بلیزارد زمان انتشار شدولندز را 3 و 4 آذر اعلام کرد

مقدمه : بلیزارد رسما زمان معرفی شدولندز را در تاریخ 3 و 4 آذر اعلام کرد. بلیزارد نقشه زیر را که شامل، زمان و ساعت انتشار بازی در منطقه شما می باشد را منتشر کرد. زمان دقیق انتشار شدولندز به شرح زیر می باشد: زمان معرفی شدولندز در سرور آمریکا زمان معرفی شدولندز در سرور آمریکا4 آذر ساعت 3:30 صبح به وقت تهران3 آذر در ساعت 23:30 به وقت تهران

بلیزارد رسما زمان معرفی شدولندز را در تاریخ 3 و 4 آذر اعلام کرد. بلیزارد نقشه زیر را که شامل، زمان و ساعت انتشار بازی در منطقه شما می باشد را منتشر کرد.

زمان دقیق انتشار شدولندز به شرح زیر می باشد:

زمان معرفی شدولندز در سرور آمریکا
زمان معرفی شدولندز در سرور آمریکا
4 آذر ساعت 3:30 صبح به وقت تهران
3 آذر در ساعت 23:30 به وقت تهران

دیدگاه کاربــــران صفر نظر

شما هم دیدگاه خود را درباره این محصول بنویسید.

مقالات مرتبط با این مقاله